Kannen kuvitus ja kansisuunnittelu sekä layout mielen taitojen harjoituksia esittelevään e-kirjaan, 2020.
Cover illustration, cover design, and layout for an e-book representing mental skills training, 2020.