Hei!
Olen oululainen visuaalisen ja viestinnän alan osaaja. Teen viestintää, kuvituksia ja graafista suunnittelua kahdenkymmenen vuoden kokemuksella. Rakennan brändejä ja hoidan markkinointiviestintää. Teen logoja, taittotöitä, printti- ja verkkojulkaisuja. Suunnittelen ja toteutan verkkosivuja ja verkkokauppoja. Kirjoitan asiantuntijatekstejä ja blogeja, somejulkaisuja ja uutiskirjeitä.  Vähäosaisten huomioiminen, luonnon monimuotoisuus sekä kynnyksen madaltaminen taiteen tekemiselle ja kokemiselle ovat minulle tärkeitä teemoja ja olen kiitollinen siitä, että olen päässyt työni kautta edistämään niitä. 
Palautetta
"Olen työskennellyt Meerin kanssa samassa tiimissä ja olemme olleet tekemisissä yhteisten projektien parissa. Meerillä on erittäin hyvät kuvitus-  ja tekstintuottotaidot ja hän oli aina valmis auttamaan muita tarvittaessa. Työskentely Meerin kanssa oli positiivista ja hän oli aina hyvin sitoutunut tehtäviinsä. Hän pystyi hoitamaan työnsä itsenäisesti ja tarkasti, ja hänen työnsä laatu oli erinomainen. Kommunikointi Meerin kanssa oli sujuvaa ja hän oli aina valmis kuuntelemaan palautetta ja tekemään tarvittavat muutokset. Olen tyytyväinen Meerin panokseen tiimissämme ja voin suositella häntä muillekin työpaikoille."
Jaakko Mantila, Cloud Infrastructure Specialist, lähin esimieheni Fisplay Oy:lla
"Meeri Hentilän oivaltavat ja kauniit kuvitukset ovat antaneet hankkeellemme sellaista näkyvyyttä, jota useimmilla tutkimushankkeilla ei ole. Kuvituksia on kommentoitu ja ihailtu jokaisessa esityksessä ja seminaarissa, jossa ne ovat olleet esillä."
Matleena Ylikoski, Tampereen yliopisto
"Meeri Hentilän herkkä ja ilmeikäs piirrosjälki tavoittaa hienolla tavalla tarinan tunnelman ja henkilöhahmojen maailman. Kauniit kannet houkuttelevat sekä isoja että pieniä lukijoita tarttumaan kirjaan. Yhteistyö Hentilän kanssa sujui vaivattomasti, ja kuvallisissa ratkaisuissa pystyin luottamaan täysin hänen ammattitaitoonsa."
Mimmu Tihinen, kirjailija
“Meeri on taitava ja monipulinen graafikko. Jos tarvitset modernia ja raikasta kuvitusta, niin suosittelen!”
Matias Tuomela, Ceo/Hatfuls Creative
Työkokemukseni
Freelancer 2020 -
Verkkosivujen suunnittelua, hakukoneoptimointia
Kuvitusta lehtiin, verkkoon, organisaatioviestintään, kansisuunnittelua
Brändikuvitusta, logoja
Taidetyöpajoja
Erityisen kiinnostavia tehtäviä ovat olleet yliopistojen median monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen edistämisen projekteihin osallistuminen kuvittajana. Kuvitukseni ovat kansainvälisissä konferensseissa tuoneet näkyvyyttä projekteille ja saaneet loistavaa palautetta. Uutena alueena olen tutustunut selkokuvitukseen, josta olen ollut ehdolla palkinnonsaajaksi ja “laajentanut sekokuvituksen kenttää”. Tällä hetkellä työstän brändiä korjaamolle, joka halutaan erottaa kilpailijoista ihmisläheisen mielikuvan avulla.
AD, Fisplay Oy 2017-2020
Yritysviestintää: bloggausta, sisältöjä someen, verkkoon, mainoksiin, uutiskirjeisiin
Hakukoneoptimointia, hakukonemainontaa, verkkosivusuunnittelua
Vastasin markkinointiviestinnästä infonäyttöratkaisuja tuottavassa Fisplay Oy:ssa. Kirjoitin ja kuvasin eri kanaviin. Hoidin myös muutamia asiakassuhteita ja tuotin heille viestintää, mistä sain erinomaista palautetta. Suunnittelin ja toteutin verkkosivujen uudistuksen olemassaolevan logon ympärille. Onnistuin parantamaan yrityksen tunnettavuutta ja osaltani kasvattamaan liikevoittoa koko työsyhteeni ajan.
Freelancer 2011-2017
Verkkosivujen suunnittelua
Brändäystä, logoja, pakkaussuunnittelua, kuosisuunnittelua, kuvituksia
Taidetyöpajoja
Olin useissa verkkosivuprojekteissa suunnittelemassa sivuston ulkoasua, sivustorakennetta ja kehittämässä helppokäyttöisyyttä. Koodarien kanssa työskentely opetti responsiivisen verkkosivuston suunnittelua sekä saavutettavuuden arviointia. Erilaisten printti- ja verkkojulkaisujen visuaalinen suunnittelu antoi tärkeää kokemusta suunnitteluprosessista sekä kohderyhmäajattelusta.
Muutamia asiakkaitani:
Karisto, Iso Numero, Tampereen yliopisto, Fisplay, Srk, Verson Puoti, Kaleva, Hatfuls, Oulun kaupunki, Iin kunta, Ranuan kunta, Karhu Coaching, Tomorrow's accessories, BestCaravan, Konesi Oy, Mephisto Shop Helsinki, Viennin kauppahuone
Koulutus
Minulla on taiteen maisterin tutkinto graafisessa suunnittelussa sekä sivuainen kuvataiteessa ja valokuvauksessa Lapin yliopistosta. Olen opiskellut taidetta myös Kingston Collegessa Englannissa sekä Pécsi Tudomanyegyetemissa Unkarissa. 
Vapaaehtoistyötä Srk, 2010-
Lehtikirjoituksia, tehtäviä kuvapalvelussa sekä radiotyössä. 

Näyttelyt:
Kesäpäivä pyykkinarulla, Ii 2021
Tuttu muukalainen, yhteisnäyttely. Oulu, 2015
Tyttö ja pesukarhu, Kahvila Nilab, Rovaniemi 2010
Tyttö ja pesukarhu, Lapin yliopisto, galleria Kajo, Rovaniemi 2010
Kevätnäyttely, yhteisnäyttely. Pécsi Tudományegetem, Unkari 2009
Kuvitetut kirjat:
2022 Santun syystarina (kirjoittanut Mimmu Tihinen), Karisto
2021 Kalevin kesätarina (kirjoittanut Mimmu Tihinen), Karisto
2009 Romppu ja Häntäpökkö (kirjoittanut Taina Pyysaari), Srk
2009 Valinnan paikka (koonneet Saara Junes and Sirkka Vänttilä), Srk
Muuta:
Ehdolla Runeberg Junior -palkinnon saajaksi kirjalla Kalevin kesätarina (Karisto) 2022Hey! 
I am an expert in the field of visual design and communication from Oulu. I do communication, illustrations, and graphic design with twenty years of experience. I build brands and handle marketing communications. I make logos, layouts, print, and online publications. I design and implement websites and online stores. I write expert texts and blogs, social media publications, and newsletters. Considering the minority, the diversity of nature, and lowering the threshold for making and experiencing art are important themes for me and I am grateful that I have been able to promote them through my work.
Feedback
"I have worked with Meeri on the same team and we have been involved in joint projects. Meeri has perfect illustration and text production skills and is always ready to help others. Working with Meeri was positive and she was always very committed to her tasks. She could do his work independently and precisely, and the quality of her work was excellent. Communication with Meer was smooth and she was always ready to listen to feedback and make the necessary changes. I am satisfied with Meeri's contribution to our team and can recommend her for other workplaces as well."
Jaakko Mantila, Fisplay Oy, Cloud Infrastructure Specialist, my closest supervisor at Fisplay Oy
"Meeri Hentilä's insightful and beautiful illustrations have given our project a visibility that most research projects do not have. The illustrations have been commented on and admired at every presentation and seminar where they have been exhibited."
Matleena Ylikoski, University of Tampere

"Meeri Hentilä's sensitive and expressive line of drawing beautifully captures the atmosphere of the story and the world of the characters. The beautiful covers attract both young and old readers to pick up the book. The collaboration with Hentilä was effortless, and I could fully trust her expertise in the pictorial solutions."
Mimmu Tihinen, author
My work experience
Freelancer 2020 -
Website design, search engine optimization
Illustration for magazines, web, organizational communication, cover design
Brand illustration, logos
Art workshops

Participating in university media diversity and sustainable development projects as an illustrator has been a particularly interesting task. My illustrations have brought visibility to projects at international conferences and received great feedback. As a new area, I have become familiar with illustration, for which I have been nominated as a prize winner and "expanded the field of mixed-media illustration". At the moment, I'm working on a brand for a repair shop that wants to differentiate itself from its competitors with a human-like image.
AD, Fisplay Oy 2017-2020
Corporate communication: blogging, social media posts, online, advertisements, newsletters
Search engine optimization, search engine advertising, website design
I was responsible for marketing communications at Fisplay Oy, which produces information display solutions. I wrote and filmed for different channels. I also managed a few customer relationships and produced communications for them, for which I received excellent feedback. I designed and implemented the website renewal around the existing logo. I managed to improve the awareness of the company and, for my part, to increase the operating profit throughout my working relationship.
Freelancer 2011-2017
Website design
Branding, logos, packaging design, pattern design, Illustrations
Art workshops
I was involved in several website projects, designing the site's appearance, site structure and developing ease of use. Working with the coders taught me how to design a responsive website as well as assess accessibility. The visual design of various print and online publications gave important experience in the design process and target group thinking.
Some of my clients:
Karisto, Iso Numero, University of Tampere, Fisplay, Srk, Verson Puoti, Kaleva, Hatfuls, City of Oulu, Municipality of Ii, Municipality of Ranua, Karhu Coaching, Tomorrow's accessories, BestCaravan, Konesi Oy, Mephisto Shop Helsinki, Viennin kauppahuone
Education
I have a master's degree in graphic design and a bachelor's degree in visual arts from the University of Lapland. I have studied art at Kingston College in England and Pécsi Tudomanyegyetem in Hungary.
Volunteer work Srk, 2010-
Newspaper articles, tasks in the photo service, and radio work.
Exhibitions:
Summer day on a clothesline, II 2021
A familiar stranger, joint exhibition. Oulu, 2015
Girl and raccoon, Kahvila Nilab, Rovaniemi 2010
Girl and raccoon, University of Lapland, gallery Kajo, Rovaniemi 2010
Spring exhibition, joint exhibition. Pécsi Tudományegetem, Hungary 2009
Illustrated books:
2022 Santtu's autumn story (written by Mimmu Tihinen), Karisto
2021 Kalevi's summer story (written by Mimmu Tihinen), Karisto
2009 Romppu and Häntäpökkö (written by Taina Pyysaari), Srk
2009 Time to Choose (compiled by Saara Junes and Sirkka Vänttilä), Srk

Recognition:
Nominated for the Runeberg Junior Award with the book Kalevi's Summer Story (Karisto) 2022