Visuaalinen identiteetti, websivuston layout, logo, paperisto ja teippaukset  helsinkiläiselle logistiikka-alan yritykselle.
Visual identity, webpage design,  logo, stationery, and tapings for a Helsinki-based logistics company.