Visuaalisen identiteetin ja logon suunnittelu, verkkosivujen visuaalinen suunnittelu sekä käyntikorttien, lomakkeistojen sekä ikkuna- ja autoteippausten suunnittelu logistiikka-alan yritykselle.  

Design of visual identity and logo, visual design of websites, and design of business cards, forms, and window and car tapes for a logistics company.