Vastasin AD:n roolissa infonäyttöratkaisuja tuottavan Fisplay Oy:n brändin rakentamisesta 2017-2020. Suunnittelin visuaalisen identiteetin olemassaolevan logon ympärille. Vastasin yrityksen markkinointiviestinnästä; suunnittelin mainoksia, pidin asinatuntijablogia, julkaisin somepostauksia, kirjoitin uutiskirjeitä ja verkkosivuston tekstejä. Suunnittelin ja toteutin yrityksen verkkosivut ja verkkokaupan Wordpress-alustalla. Tein hakukoneoptimointia ja hakukonemarkkinointia.
Verkkosivujen layout sekä toteutus. Sivuston ja blogin tekstien kirjoitus ja hakukoneoptimointi. Mainossisältöjä infonäytöille ja somepostauksia vantaalaiselle infonäyttöratkaisuja myyvälle yritykselle vuosina Ad:n roolissa, 2017-2020.

In the role of AD, I was responsible for building the brand of Fisplay Oy, which produces information display solutions, 2017-2020. I designed the visual identity around the existing logo. I was responsible for the company's marketing communications; I designed ads, kept a donkey expert blog, published social media posts, wrote newsletters, and wrote website texts. I created and implemented the company's website and online store with WordPress. I made search engine optimization and search engine advertising. 
Website layout and implementation. Website and blog copywriting and search engine optimization. Advertising content for info screens and social media posts for a company selling info display solutions in Vantaa in the role of Ad, 2017-2020.