Vastasin AD:n roolissa infonäyttöratkaisuja tuottavan Fisplay Oy:n brändin rakentamisesta 2017-2020. Suunnittelin visuaalisen identiteetin olemassaolevan logon ympärille. Vastasin yrityksen markkinointiviestinnästä; suunnittelin mainoksia, pidin asinatuntijablogia, julkaisin somepostauksia, kirjoitin uutiskirjeitä ja verkkosivuston tekstejä. Suunnittelin ja toteutin yrityksen verkkosivut ja verkkokaupan Wordpress-alustalla. Tein hakukoneoptimointia ja hakukonemarkkinointia.
Verkkosivujen layout sekä toteutus. Sivuston ja blogin tekstien kirjoitus ja hakukoneoptimointi. Mainossisältöjä infonäytöille ja somepostauksia vantaalaiselle infonäyttöratkaisuja myyvälle yritykselle vuosina Ad:n roolissa, 2017-2020.

In the role of AD, I was responsible for building the brand of Fisplay Oy, which produces information display solutions, 2017-2020. I designed the visual identity around the existing logo. I was responsible for the company's marketing communications; I designed ads, kept a donkey expert blog, published social media posts, wrote newsletters, and wrote website texts. I created and implemented the company's website and online store with WordPress. I made search engine optimization and search engine advertising. 
Website layout and implementation. Website and blog copywriting and search engine optimization. Advertising content for info screens and social media posts for a company selling info display solutions in Vantaa in the role of Ad, 2017-2020.
"Olen työskennellyt Meerin kanssa samassa tiimissä ja olemme olleet tekemisissä yhteisten projektien parissa. Meerillä on erittäin hyvät kuvitus-  ja tekstintuottotaidot ja hän oli aina valmis auttamaan muita tarvittaessa. Työskentely Meerin kanssa oli positiivista ja hän oli aina hyvin sitoutunut tehtäviinsä. Hän pystyi hoitamaan työnsä itsenäisesti ja tarkasti, ja hänen työnsä laatu oli erinomainen. Kommunikointi Meerin kanssa oli sujuvaa ja hän oli aina valmis kuuntelemaan palautetta ja tekemään tarvittavat muutokset. Olen tyytyväinen Meerin panokseen tiimissämme ja voin suositella häntä muillekin työpaikoille."
"I have worked with Meeri on the same team and we have been involved in joint projects. Meeri has perfect illustration and text production skills and is always ready to help others. Working with Meeri was positive and she was always very committed to her tasks. She could do his work independently and precisely, and the quality of her work was excellent. Communication with Meer was smooth and she was always ready to listen to feedback and make the necessary changes. I am satisfied with Meeri's contribution to our team and can recommend her for other workplaces as well."
Jaakko Mantila, Cloud Infrastructure Specialist