Teen kuvituksia kirjoihin, lehtiin, yrityksille, sosiaaliseen mediaan ja mainoksiin. Piirrän ja maalaan käsin, osan kuvituksista koostan kollaaseiksi joissa on mukana valokuvaa. 
Teen myös vektorikuvituksia vaikkapa animaatioihin.
Toteutan painotuotteiden tai verkkojulkaisujen ulkoasut.

I make illustrations for books, magazines, corporations, social media, and advertisements. I draw and paint by hand, and some of the works I joint together as collages in Photoshop. 
I also make vector illustrations for animations. 
I implement the layouts for printed and web publications.
Suunnittelen websivustoille layouteja. Toteutan myös sivustoja Wordpress-alustalla joko alustavasti tai yhteistyössä koodarin kanssa. Hallitsen CSS-ohjelmointikielen. 
I design layouts for web pages. I also implement webpages with WordPress-platform either preliminary or with a coder. I know CSS programming language.​​​​​​​​​​​​​​
Luon yrityksellesi visuaalisen ilmeen, jonka pohjalta yrityksen viestintä näyttäytyy yhtenäisenä ja helposti tunnistettavana. Suunnittelen logon ja visuaalisen ohjeistuksen, tarvittaessa sen pohjalta käyntikortit ja muut printtituotteet, somepostauksien pohjia jne.
I create a visual identity for your company, which helps the communication of the firm look coherent and easily recognizable. I design the logo and graphic style guide and when needed, also business cards and other printables, social media post templates, etc.
Teen kustomoituja teoksia kuten maalauksia, potretteja, kutsuja tai julisteita.
I make custom artwork like paintings, portraits, invitations, or posters.
Haluatko lisätietoja tai pyytää tarjousta? Do you want more information or request an offer?
meeri.hentila(at)gmail.com
+358 (0)41 547 6689